Beton-Schwerlastrohr, KF-F

Betonrohr wandverstärkt, KFW-F

Betonrohr gelocht, Sickerrohr, KF-F

Betonrohr KF-F